Công cụ chuyển file ảnh JPG sang Word online (không bị lỗi font)

Đây là công cụ tự động chuyển hình ảnh Jpg sang word online với các định dạng như .doc hoặc .docx tùy theo bạn lựa chọn.

Cách sử dụng công cụ chuyển file ảnh JPG sang Word online

Bước 1: Nhấp vào nút “Chọn tệp” để chọn nhiều tệp trên máy tính của bạn. Bạn cũng có thể nhấp vào nút thả xuống để chọn tệp trực tuyến từ URL, Google Drive hoặc Dropbox. Một định dạng đích chỉ có thể được chuyển đổi từ các định dạng tài liệu nhất định. Ví dụ: Nó có thể chuyển đổi DOC sang DOCX, nhưng không thể chuyển đổi DOC sang XLSX.

Bước 2: chọn định dạnh tệp muốn xuất ra.

Bước 3: bấm vào Convert Now! để bắt đầu khởi chạy trình chuyển đổi tệp JPG sang Word.

OK vậy là xong bạn có thể download file về rồi.

Whalebird

Share review knowledge, review product overview. All knowledge is free, please like it if you feel it is useful to you

View all posts by Whalebird →