Resize ảnh online – Phần mềm Resize ảnh hàng loạt không giảm chất lượng

Hướng dẫn sử dụn phần mềm Resize ảnh online hàng loạt

Công cụ này có thể giúp bạn chuyển 1 hình hoặc hàng loại hình với vài click đơn giản với các bước như sau:

Bước 1: bấm vào Chọn Ảnh để lựa chọn 1 hình hoặc hàng loạt hình vào công cụ resize ảnh hàng loạt này.

Bước 2: Chọn kích thước khi thay đổi ảnh có thể chọn theo phần trăm hoặc theo pixel với chính xác kích thước mong muốn của bạn. Sau khi xong bạn bấm vào nút Thay đổi kích thước ẢNH để công cụ bắt đầu chạy.

Bước 3: bấm vào Tải xuống ẢNH đã thay đổi kích thước để bắt đầu download hình về máy tính, nếu 1 hình sẽ trực tiếp tải xuống nếu nhiều hình công cụ sẽ tự động nén lại giúp bạn tiện cho việc tải xuống hình ảnh.

OK vậy là xong rồi!

Whalebird

Share review knowledge, review product overview. All knowledge is free, please like it if you feel it is useful to you

View all posts by Whalebird →